Ακουστικό νευρίνωμα

Ακουστικό Νευρίνωμα (ή αιθουσαίο σβάννωμα)

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι σπάνιος όγκος του αιθουσαίου (της ισορροπίας) νεύρου, σχεδόν πάντοτε καλοήθης. Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες με μεγαλύτερη συχνότητα στους ηλικιωμένους.

Ο όγκος αυτός του αιθουσαίου νεύρου (το οποίο πορεύεται σε ένα κοινό  δεμάτιο μαζί με το ακουστικό νεύρο και το προσωπικό νεύρο) μπορεί να εμφανιστεί μόνο στη μία και σπάνια και στις δύο πλευρές. 

Το κύριο σύμπτωμά του είναι ότι προκαλεί απώλεια ακοής και διαταραχές ισορροπίας, σε προχωρημένο δε στάδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο γειτονικό προσωπικό νεύρο με αδυναμία των μυών του προσώπου στην πάσχουσα πλευρά και έως πίεση στο στέλεχος του εγκεφάλου με αδυναμία της μισής πλευράς του σώματος. 

Το ακουστικό νευρίνωμα, έχει σε κάθε ασθενή διαφορετική ταχύτητα ανάπτυξης, με μέσο όρο 3 χιλιοστά κατ΄ έτος. Μπορεί ένα νευρίνωμα να μη φαίνεται από χρόνο σε χρόνο μεγαλώνει, αλλά το 50% των ακουστικών νευρινωμάτων θα μεγαλώσει αισθητά μέσα σε μια πενταετία.

Ασθενείς με ακουστικό νευρίνωμα, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, παρουσιάζουν στο 77% απενεργοποίηση του γονιδίου NF2. Ασθενείς οι οποίοι έχουν την κληρονομική νόσο Νευρινωμάτωση τύπου ΙΙ,  έχουν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν ακουστικό νευρίνωμα. Σχεδόν πάντα, ασθενείς με Νευροϊνωμάτωση τύπου ΙΙ παρουσιάζουν νευρινώματα και στα δύο ακουστικά νεύρα. 

Άλλη αιτία που ενοχοποιείται για την πρόκληση ακουστικού νευρινώματος, είναι η ακτινοβολία κεφαλής και τραχήλου στην παιδική ηλικία , που εκδηλώνεται πολλά χρόνια αργότερα.

Το ακουστικό νευρίνωμα διαγινώσκεται από τον ΩΡΛ μετά από ακοόγραμμα που καταγράφει την απώλεια ακοής και μετά από αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, που συστήνει ο ιατρός. 

Χειρουργική αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη ακουστικού νευρινώματος, ο ασθενής επισκέπτεται πρωτίστως Νευροχειρουργό με εμπειρία στους όγκους κρανίου.

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με στόχο την πλήρη ή την σχεδόν πλήρη αφαίρεση του όγκου. Τα μικρά νευρινώματα χειρουργούνται πιο εύκολα και εάν υπάρχει ακόμα ακοή, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η ακοή. Εάν ο ασθενής έχει χάσει την ακοή του, αυτή δεν θα επανέλθει με το χειρουργείο.

Η χειρουργική των νευρινωμάτων απαιτεί μεγάλη εμπειρία του Νευροχειρουργού στους όγκους εγκεφάλου και ειδικώς στους όγκους βάσης κρανίου, στους οποίους εξειδικεύεται ο Δρ. Ν. Καραγεώργος. Στόχος, είναι η ολική εξαίρεση με διατήρηση της λειτουργίας του προσωπικού και αν είναι δυνατόν και του ακουστικού νεύρου. Μπορεί ο όγκος να είναι καλοήθης αλλά λόγω πολύ στενής επαφής με το στέλεχος του εγκεφάλου ή με τα εγκεφαλικά νεύρα, ενέχει αυξημένο κίνδυνο πάρεσης (παράλυσης) του προσωπικού νεύρου. Γι΄ αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιατρός επιλέγει να αφήνει ένα μικρό τμήμα του όγκου, προκειμένου να αποφευχθεί η πάρεση του προσωπικού νεύρου.  

Η επέμβαση διενεργείται για την αφαίρεση όγκου που είναι ήδη μεγάλος (πάνω από 3 εκ.) κατά την διάγνωση, ή ενός όγκου που παρακολουθείται και μεγαλώνει γρήγορα και τέλος στην περίπτωση που ο όγκος προκαλεί εξαρχής σοβαρά συμπτώματα. 

Η επέμβαση γίνεται με τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής νευροχειρουργικής, γενική αναισθησία και με συνδυασμό χρήσης του μικροσκοπίου με το ενδοσκόπιο. Ο όγκος εξαιρείται μέσω πολύ μικρής τομής πίσω από το αυτί. Μερικές φορές μπορεί να επιδεινωθούν τα συμπτώματα μετά την επέμβαση εάν ερεθιστούν ή τραυματιστούν τα νεύρα της ακοής, της ισορροπίας ή του προσώπου. Τότε μπορεί να έχουμε απώλεια της ακοής καθώς και διαταραχή της ισορροπίας (συνήθως προσωρινή) και αδυναμία του προσωπικού νεύρου, η οποία συνήθως βελτιώνεται σταδιακά μετεγχειρητικά.

Το ακουστικό νευρίνωμα μπορεί να επανεμφανιστεί, σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμη και όταν η αφαίρεσή του φαινόταν να είναι ολική.

Ακτινοχειρουργική θεραπεία

Η ακτινοχειρουργική θεραπεία με (G-Knife, Cyber-Knife ή άλλες δομές) χρησιμοποιεί υψηλές δόσεις ακτίνων γ ή Χ για να σταματήσει την ανάπτυξη του ακουστικού νευρινώματος και ίσως τη σμίκρυνση του. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα έως και  90% έλεγχο της νόσου σε βάθος 10ετίας και συστήνεται σε όγκους με μικρό μέγεθος (κάτω από 2,5 – 3 cm ) ή που αναπτύσσονται κυρίως μέσα στα στενά όρια του έσω ακουστικού πόρου, σε ασθενείς που είτε δεν επιθυμούν το χειρουργείο, ή έχουν κακή γενική υγεία και υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο, υπό προϋποθέσεις όπως η ύπαρξη επαρκούς απόστασης ασφαλείας του όγκου από το εγκεφαλικό στέλεχος και η διατηρημένη αίσθηση της ακοής.

Στις επιπλοκές της ακτινοχειρουργικής περιλαμβάνονται οίδημα του εγκεφαλικού στελέχους, νευροπάθεια ή νευραλγία τρίδυμου νεύρου, υδροκέφαλος. Μερικοί ασθενείς χάνουν την ακοή τους σταδιακά μετά από ακτινοβολία, παρότι το ακουστικό νευρίνωμα έχει σταματήσει να αναπτύσσεται, λόγω βλάβης στο ακουστικό νεύρο. 

Πριν Μετά
Πριν Μετά

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός