Βιογραφικό ιατρού

Δρ. Νικόλαος Καραγεώργος

Νευροχειρουργός

Επαγγελματική εμπειρία

Τίτλοι Σπουδών – Άδειες άσκησης επαγγέλματος

giatros-3
certificate

Εξειδίκευση – Μετεκπαίδευση

24.03.2022 - 25.03.2022:

29.01.2022:

13.09.2019 - 14.09.2019:

07.11.2018 – 09.11.2018:

20.01.2016 – 22.01.2016:

12.09.2016:

09.12.2015:

05.11.2015 – 06.11.2015:

04.06.2015 – 05.06.2015:

25.10.2014:

25.01.2012 – 27.01.2012:

13.05.2011 – 14.05.2011:

11.02.2011 – 13.02.2011:

27.05.2010 – 29.05.2010:

04.02.2010 – 05.02.2010:

25.06.2008 – 29.06.2008:

22.05.2008 – 24.05.2008:

29.11.2007 – 04.12.2007:

26.08.2005 – 27.08.2005: