Δερμοειδής κύστη

Επιδερμοειδής και δερμοειδής όγκος (κύστη) εγκεφάλου

Και οι δύο αποτελούν αναπτυξιακούς καλοήθεις όγκους που προκύπτουν όταν στοιχεία του εκτοδέρματος εγκλωβιστούν μεταξύ δύο φύλλων εκτοδερματικού ιστού που συνενώνονται μεταξύ τους. Η ανάπτυξη αυτών των όγκων δεν είναι εκθετική όπως στις νεοπλασίες, αλλά γραμμική όπως στα στοιχεία του δέρματος.

Οι όγκοι αυτοί παρουσιάζονται:

Επιδερμοειδείς κύστεις

Οι επιδερμοειδείς κύστεις (0,5-1,5% των όγκων εγκεφάλου) έχουν μια πολύ λεπτή μεμβράνη από κύτταρα όπως της επιδερμίδας και περιεχόμενο αποτελούμενο από κερατίνη, με χαρακτηριστική εμφάνιση στο χειρουργείο σαν πέρλες.

Συνήθως εντοπίζονται σε δομές εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, είναι μεμονωμένες βλάβες και μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των μηνίγγων (άσηπτη μηνιγγίτιδα). Είναι βλάβες που εντοπίζονται εσωτερικά της σκληράς μήνιγγας (ενδοσκληρίδια) και όταν βρίσκονται έξω από αυτή (εξωσκληρίδια) είναι γνωστές ως χολοστεάτωμα (δεν πρέπει να συγχέονται με το χοληστερολικό κοκκίωμα που προκύπτει από χρόνιες φλεγμονές στο μέσο ους ή τις μαστοειδείς κυψέλες).

Συχνές εντοπίσεις είναι η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία, η 4η κοιλία, η υπερεφιππιακή χώρα καθώς και ο νωτιαίος μυελός.

Στη μαγνητική τομογραφία μοιάζει με εγκεφαλονωτιαίο υγρό και για να διαφοροδιαγνωστεί χρειάζονται ακολουθίες διάχυσης DW (Diffusion MRI).

Θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση με αφαίρεση και της μεμβράνης τους για την αποφυγή των υποτροπών.

Δερμοειδείς κύστεις

Οι δερμοειδείς κύστεις (0,3% των όγκων εγκεφάλου) εμπεριέχουν εκτός από κεράτινη και όργανα του δέρματος (τριχοθυλάκια και σμηγματογόνους αδένες), συναντώνται συχνότερα κατά μήκος της μέσης γραμμής, συνδυάζονται με άλλες συγγενείς ανωμαλίες και μπορούν να προκαλούν επεισόδια βακτηριακή μηνιγγίτιδας.

Ο Νευροχειρουργός Δρ. Ν. Καραγεώργος, εξειδικευμένος στη χειρουργική όγκων εγκεφάλου και βάσης κρανίου, διαθέτει εμπειρία από επεμβάσεις αφαίρεσης δερματοειδών κύστεων.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός