Ειδικοί όγκοι νωτιαίου μυελού

Επενδύμωμα νωτιαίου μυελού

Το πιο συχνό από τα γλοιώματα του κατώτερου μυελού, του μυελικού κώνου και του τελικού νηματίου. Εντοπίζεται κυρίως (50%) στο τελικό νημάτιο, επόμενη συχνότερη εντόπιση η αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού.

Είναι καλοήθης και μεγαλώνει αργά, ειδικά το βλεννοθηλώδες (myxopapillary) που αφορά κυρίως στο τελικό νημάτιο είναι WHO grade 1 και η πλήρης αφαίρεσή του σημαίνει ίαση.

Πιο συχνό στους ενήλικες και στους άνδρες μεταξύ 20-60 ετών.

Συχνά σχηματισμός κύστεων  γύρω από τον όγκο εντός του νωτιαίου μυελού.

Διάγνωση με μαγνητική τομογραφία όλου του νευράξονα για αποκλεισμό τοπικών μεταστάσεων.

Θεραπεία: χειρουργική ολική εξαίρεση, για τα καλοήθη είναι επαρκής, για τα κακοήθη αν επιτευχθεί πλήρης εξαίρεση δεν είναι απαραίτητη μετεγχειρητική ακτινοβολία, σε αντίθετη περίπτωση όμως συνιστάται για τον περιορισμό της ανάπτυξης του όγκου.

Αστροκύτωμα νωτιαίου μυελού

Εμφανίζονται συνήθως μεταξύ 20-50 ετών, πιο συχνά στους άνδρες. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις (3:1) είναι χαμηλής κακοήθειας.

Μπορούν να συμβούν οπουδήποτε στο μυελό, πιο συχνά όμως στη θωρακική για αυχενική μοίρα. Συνοδές κύστεις βρίσκονται σε 38%.

Θεραπεία:

Στόχος είναι η πλήρης χειρουργική αφαίρεση, με μικροχειρουργικές τεχνικές  αλλά τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό, οπότε συνιστώνται υφολική αφαίρεση ή βιοψία για ιστολογική ταυτοποίηση και σχεδιασμό της περαιτέρω θεραπείας.

Για τον κακοήθη αστροκυτώματα συνιστάται μετεγχειρητική ακτινο- και χημειοθεραπεία, για τα λιγότερο κακοήθη που αφαιρέθηκαν πλήρως αρκεί μόνο χημειοθεραπεία.

Σβάννωμα (νευρειλήμμωμα) νωτιαίου μυελού

Τα σβαννώματα είναι αργά αναπτυσσόμενοι καλοήθεις όγκοι, εκκινούν από τα οπίσθια, αισθητικά ριζίδια και στην αρχή δίνουν συμπτώματα από ένα δερματόμιο ενώ στην πορεία μπορεί να προκαλέσουν πίεση του μυελού και να προκαλέσουν πιο εκτεταμένη νευρολογική συνδρομή.

3-4 νέα περιστατικά το χρόνο ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Εμφανίζονται είτε σποραδικά ή στο πλαίσιο νευρινωμάτωσης (κυρίως τύπου 2 και σπάνια τύπου 1)

  • 1% ενδομυελικά
  • 1-19% συνδυασμός ενδο- εξωσκληρίδιας ανάπτυξης με μορφή „κλεψύδρας“
  • 8-23% πλήρως εξωσκληρίδια
  • 6-23% ενδο-εξωσπονδυλικά

Θεραπεία:

Χειρουργική εξαίρεση. Πλήρης αφαίρεση ισοδυναμεί με ίαση και δεν είναι απαραίτητη κάποια άλλη συμπληρωματική θεραπεία.

Λίπωμα

Τα λιπώματα μπορεί να εμφανίζονται σε συνδυασμό με δυσραφισμό (ατελής σύγκλειση του σπονδυλικού σωλήνα κατά την ενδομήτριο ζωή), αλλά και αυτόνομα.

Πρόκειται ουσιαστικά για αμαρτώματα, αναπτύσσονται κυρίως εξωμυελικά και παρουσιάζονται συνήθως στη 2η, 3η, και 5η δεκαετία της ζωής, στην αυχενική και θωρακική μοίρα, χωρίς προτίμηση φύλου.

Θεραπεία:

Πλήρης χειρουργική αφαίρεση δεν είναι πάντα δυνατή, αλλά για την ανακούφιση από τα συμπτώματα είναι επαρκής και η υφολική αφαίρεση. 

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός