Ενδεικτικά περιστατικά νωτιαίου μυελού

Νωτιαίος Μυελός

Σύρετε το βέλος αριστερά και δεξιά για να δείτε το πριν και το μετά της κάθε επέμβασης

Αιμαγγειοβλαστώματα

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

Άνδρας ασθενής 65 ετών με ιστορικό δύο προηγούμενων χειρουργείων για αιμαγγειοβλαστώματα στη σπονδυλική στήλη και γνωστά από το 2014 μικρά αιμαγγειοβλαστώματα στο ύψος Θ5/6 και Θ8/9. Ο ασθενής δεν προσήλθε στους προγραμματισμένους ελέγχους μετά το 2015. Το Σεπτέμβριο του 2020 παρουσιάστηκε στα επείγοντα με αστάθεια βάδισης και υπαισθησία στα κάτω άκρα και πόνους παρόμοιους με ισχιαλγία στα δεξιά. Στη μαγνητική τομογραφία φάνηκε ότι τα γνωστά αιμαγγειοβλαστώματα είχαν μεγαλώσει (περίπου 2 εκ. στο ύψος Θ5/6 και περίπου 1,5 εκ. στο ύψος Θ8/9) προκαλώντας παρεκτόπιση και πίεση του νωτιαίου μυελού. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση και ο ασθενής υποβλήθηκε σε πετελεκτομή Θ5-6 και ημιπεταλεκτομή Θ8-9 και μικροχειρουργική ολική αφαίρεση και των δύο όγκων. Η περιεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, ο ασθενής παρουσίασε άμεση νευρολογική βελτίωση και στη μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία φαίνεται η πλήρης αφαίρεση των όγκων, χωρίς στοιχεία επιπλοκών.

Επενδύμωμα αυχενικής μοίρας

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

Άνδρας ασθενής 56 ετών με προοδευτικά επιδεινούμενη αταξία και αστάθεια βάδισης, τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει αδυναμία κάτω άκρων (παραπάρεση). Στη διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία ΑΜΣΣ αναδείχθηκε μια ενδομυελική εξεργασία στο ύψος του 7ου αυχενικού και 1ου θωρακικού σπονδύλου, έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού και συνοδές κύστεις καθώς και περιεστιακό οίδημα. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε λαμινοπλαστική των Α7 και Θ1 σπονδύλων και ο όγκος αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική πλήρως. Τα πέταλα των σπονδύλων επανατοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν με ειδικές πλάκες και βίδες. Ο ασθενής δεν παρουσίασε κάποιο νέο νευρολογικό έλλειμμα και στην πορεία βελτιώθηκε η μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων και η βάδιση. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία δείχνει πλήρη αφαίρεση του όγκου χωρίς επιπλοκές.

Επενδύμωμα θωρακικής μοίρας

Γυναίκα ασθενής 75 ετών με ιστορικό ισχυρών πόνων στη θωρακική σπονδυλική στήλη και αστάθεια με αταξία βάδισης. Στη μαγνητική τομογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης διαπιστώθηκε η παρουσία ενός μεγάλου ενδομυελικού όγκο με μήκος περίπου 2 εκ και συνοδές κύστεις κρανιακά και ουραία από το συμπαγές τμήμα του, καθώς και έντονο περιεστιακό οίδημα. Συστήθηκε χειρουργική επέμβαση και η ασθενής και οι οικείοι της συμφώνησαν με τη χειρουργική αντιμετώπιση. Διενεργήθηκε πεταλεκτομή Θ6-7, μυελοτομή και μικροχειρουργική ολική αφαίρεση του όγκου. Η ασθενής ανάρρωσε πολύ γρήγορα και χωρίς νέο νευρολογικό έλλειμμα. Παρουσιάστηκε μετεγχειρητικά κολπική μαρμαρυγή με ταχυαρρυθμία και από τους καρδιολόγους τοποθετήθηκε βηματοδότης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας μετεγχειρητικά για συγκριτικό έλεγχο.

Επενδύμωμα του τελικού νηματίου 03-4

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

Γυναίκα ασθενής 39 ετών με ιστορικό οσφυαλγίας από διετίας, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης όπου διαγνώστηκε ένας ενδοσπονδυλικός ενδοσκληρίδιος όγκος με πρόσληψη σκιαγραφικού στο ύψος μεταξύ του 3ου και του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου. Λόγω του μεγέθους του όγκου συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση. Διενεργήθηκε θυριδοποίηση στο διάστημα Ο3/4 δεξιά και μικροχειρουργική ολική αφαίρεση του όγκου. Η ασθενής ανάρρωσε γρήγορα και η οσφυαλγία υποχώρησε άμεσα. Δεν παρατηρήθηκε νευρολογικό έλλειμμα. Η μαγνητική τομογραφία δείχνει την πλήρη αφαίρεση του όγκου και απουσία στοιχείων επιπλοκών.

Επενδύμωμα μυελικού κώνου

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

Άνδρας ασθενής 52 ετών με ιστορικό άτυπων πόνων στα κάτω άκρα, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Σε αυτήν αναδείχθηκε ένας όγκος 13 x 6 x 9 mm στο ύψος του μεσοσπονδύλιου διαστήματος μεταξύ 1ου και 2ου οσφυϊκού σπονδύλου με επαφή στον μυελικό κώνο, με πρόσληψη σκιαγραφικού υλικού, συμβατού με ένα επενδύμωμα. Συστήθηκε η χειρουργική επέμβαση και ακολούθως ο ασθενής υποβλήθηκε σε μερική ημιπεταλεκτομή Ο1 και Ο2 δεξιά και μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου. Μετεγχειρητικά ο ασθενής παρουσίασε ύφεση της συμπτωματολογίας του και κανένα νευραλγικό έλλειμμα. Στη μαγνητική τομογραφία επανελέγχου τρεις μήνες μετά παρατηρούνται μετεγχειρητικές αλλοιώσεις στην περιοχή της χειρουργικής προσπέλασης και διαπιστώνεται η πλήρης αφαίρεση του όγκου.

Λέμφωμα ΟΜΣΣ

Πριν Μετά
Πριν Μετά

Γυναίκα ασθενής 68 ετών με ιστορικό οσφυοϊσχιαλγίας δεξιά διαγνώστηκε αρχικά σε μαγνητική τομογραφία με δισκοκήλη και αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Στην πορεία υποχώρησαν τα συμπτώματά της και παρουσίασε φαρμακοανθεκτική ισχιαλγία αριστερά. Στη μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας (ΟΜΣΣ) φάνηκε μια χωροκατακτητική εξεργασία με πρόσληψη σκιαγραφικού στο ύψος του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου που περιβρογχίζει την εξερχόμενη νωτιαία ρίζα. Η βλάβη ήταν και στην αρχική μαγνητική τομογραφία εμφανής, μόνο που τώρα είχε παρουσιάσει αύξηση του μεγέθους της. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση και διενεργήθηκε ημιπεταλεκτομή Ο5 αριστερά και ολική αφαίρεση του όγκου που ιστολογικά αποδείχθηκε λέμφωμα. Ακολούθησε περαιτέρω ογκολογική διερεύνηση και αντιμετώπιση. Η ασθενής απαλλάχθηκε από την οσφυοϊσχιαλγία και δεν παρουσίασε νευρολογικό έλλειμμα. Στη μαγνητική τομογραφία φαίνεται ο όγκος που πιέζει την εξερχόμενη νωτιαία ρίζα και η ολική αφαίρεση αυτού.

Μεγάλο επενδύμωμα ΟΜΣΣ

Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

Άνδρας ασθενής 45 ετών με ιστορικό άτυπης ισχιαλγίας και στα δύο κάτω άκρα και διαταραχή της ούρησης με έπειξη προς ούρηση και ακράτεια ούρων υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης όπου διαπιστώθηκε η παρουσία μιας μεγάλης εξεργασίας με ανομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού, που εκτείνεται από το ύψος του 12ου θωρακικού σπονδύλου μέχρι τον 3ο οσφυϊκό σπόνδυλο και πιέζει τον μυελικό κώνο και τα ριζίδια της ιππουρίδος, ενώ διακρίνονται και μικρότερες βλάβες στο ύψος των 3ου και 4ου οσφυϊκών σπονδύλων και στο ιερό οστό στο ύψος Ι1-2. Η χειρουργική θεραπεία κρίθηκε ως θεραπεία εκλογής για την αποφυγή μελλοντικής νευρολογικής επιδείνωσης. Διενεργήθηκε ημιπεταλεκτομή Ο1-Ο2 και μερική ημιπεταλεκτομή Θ12 και Ο3 αριστερά, και ο όγκος αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική πλήρως.Μετεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε νευρολογική επιδείνωση του ασθενούς, η διαταραχές ούρησης όμως δεν βελτιώθηκαν. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει πλήρη εξαίρεση του όγκου.

ΑΓΑΠΗ ΜΠΕΣΙΝΗ
ΑΓΑΠΗ ΜΠΕΣΙΝΗ
31/10/2023
Είμαστε τόσο τυχεροί ως Έλληνες πολίτες, αλλά και η Ιατρική Κοινότητα στην Ελλάδα, που επέστρεψε στους κόλπους της ένας τόσο άξιος επιστήμονας. Για την κατάρτισή του, μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο βιογραφικό του, από το οποίο θα καταλάβει γιατί ήταν και είναι περιζήτητος και αναντικατάστατοςσε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Γερμανίας αλλά και σε Πανεπιστημιακό της Ελλάδας. Όμως, με μία μόνο συνάντηση από κοντά , θα καταλάβει πόσο ζεστός άνθρωπος είναι. Ένας γιατρός που νοιάζεται για τον ασθενή του, που με ευγένεια και ενσυναίσθηση τον βοηθά να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη κατάσταση. Μακάρι όλοι οι γιατροί να είχαν την επιστημοσύνη, αλλά και την καλοσύνη του! Τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί είναι κοντά μας, όποτε τον χρειαστούμε!
Katachanas Michael
Katachanas Michael
31/10/2023
Απλά εξαιρετικός γιατρός! Με βαθιά και σφαιρική γνώση, προσεγγίζει το πρόβλημα με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο στην επεμβατική όσο και στη μη επεμβατική διάγνωση. Μου ενέπνευσε πλήρη εμπιστοσύνη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
28/10/2023
Εξαίρετος επιστήμονας και πάνω απ' όλα θαυμάσιος άνθρωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ
24/10/2023
Εξαιρετικός άνθρωπος, άριστος ιατρός με απίστευτη γνώση στην ειδικότητα του. Άλλαξε η ζωή μου μετά από το χειρουργείο, με απίστευτη υπομονή μου έδινε απάντηση σε κάθε απορία που είχα, χωρίς να δυσανασχετήσει ποτέ. Απουσιάζουν από την Ελλάδα τέτοιου είδους επαγγελματίες. Ευχαριστώ πολύ.
Foteini Rapti
Foteini Rapti
23/10/2023
Εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος! Ένοιωσα ασφάλεια και σιγουριά με την εξέταση και τις οδηγίες που μου έδωσε. Τον συνιστώ από καρδιάς.
Efi
Efi
22/10/2023
Ο γιατρός άρτια καταρτισμένος επιστήμονας, με απόλυτη γνώση του αντικειμένου του, μας εξήγησε με ευγένεια και κατανοητό τρόπο την κατάσταση! Είχε υπομονή, απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις με ηρεμία και ενσυναισθηση! Μοντέρνο ιατρείο με εύκολη πρόσβαση.
aglaia mitta
aglaia mitta
22/10/2023
Εξαίρετος επαγγελματίας, άριστος γιατρός! Αφιερώνει πολύ χρόνο στον ασθενή με αναλυτική επεξήγηση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων. Με διαφορά από τους καλύτερους και πιο έμπειρους νευροχειρουργούς της υπόφυσης, που πολύ δύσκολα βρίσκεις στην Ελλάδα!
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΡΟΥΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΡΟΥΚΑ
22/10/2023
Υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετικός γιατρός. Πολύ αναλυτικός, με γνώσεις και εμπειρία!!! Βοήθησε πολύ τη μητέρα,μου Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Cindy Zografos
Cindy Zografos
22/10/2023
Exzellenter Chirurg auf dem neusten Stand der Wissenschaft. Er ist sehr menschlich mit dem Umgang seiner Patienten.
Loukas Zografos
Loukas Zografos
22/10/2023
Ο συνδυασμός της εξαιρετικής γνώσης του αντικειμένου του, της μακρόχρονης και πολύπλευρης εκπαίδευσης του στην Γερμανία και όχι μόνο, όπως και ο ανθρώπινος χαρακτήρας του γιατρού Καραγεώργου, αποτελούν εχέγγυα για την σωστή αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.