Νευροκύτωμα

Νευροκύτωμα εγκεφάλου

Το Νευροκύτωμα ή νευροεπιθηλίωμα, είναι ένας σπάνιος (0,1-0,5%) τύπος όγκου του νευρικού συστήματος που προέρχεται κυρίως από τον νευρικό ιστό. Είναι ένας σπάνιος ενδοκοιλιακός όγκος που αναπτύσσεται αργά, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις καλοήθης, αλλά ενδέχεται να εξαλλαχθεί σε κακοήθη. Ανήκει στην βαθμίδα ταξινόμησης WHO 2 και περιλαμβάνει το κεντρικό (ή κοιλιακό) νευροκύτωμα, το εξωκοιλακό νευροκύτωμα και το παρεγκεφαλιδικό λιπονευροκύτωμα.

Η συνηθέστερη εντόπισή του είναι στις πλάγιες κοιλίες και στο διαφανές διάφραγμα των κοιλιών. Προσβάλει κυρίως νεαρούς ενήλικες. 

Η αντιμετώπισή του είναι συνήθως χειρουργική από Νευροχειρουργό με εξειδίκευση στους όγκους εγκεφάλου. Εφαρμόζονται   με στόχο, χωρίς να πληγούν γειτνιάζουσες περιοχές, να επιτευχθεί η ολική χειρουργική εξαίρεση. Αυτό μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί ο όγκος προσκολλάται σε σημαντικές γειτονικές δομές. Η υφολική (μερική) εξαίρεση σχετίζεται με την εμφάνιση υποτροπών.

Άλλη θεραπεία είναι η Ακτινοχειρουργική, ενώ η χημειοθεραπεία εφαρμόζεται συνήθως σε επιλεγμένες περιπτώσεις στις υποτροπές με πρόοδο νόσου.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός