Όγκοι υπόφυσης/ βάσης κρανίου

Οι όγκοι της πρόσθιας βάσης του κρανίου και της περιοχής του εφιππίου και της υπόφυσης, βρίσκονται πίσω από το προσωπικό κρανίο και την ανώτερη αναπνευστική οδό και γειτνιάζουν με αγγεία και κρανιακά νεύρα, που διέρχονται από τα τρήματα της βάσης του κρανίου.

Οι προσπελάσεις στους όγκους αυτούς, είναι απολύτως εξειδικευμένες για την αφαίρεση του όγκου και την ανακατασκευή των τμημάτων της βάσης του κρανίου. Οι όγκοι της μέσης και οπίσθιας κρανιακής βάσης μπορούν να προσεγγιστούν σε κάποιες περιπτώσεις και με το ενδοσκόπιο διά της μύτης, ή με άλλες μικροχειρουργικές προσπελάσεις διακρανιακά.

Οι όγκοι της υπόφυσης και της βάσης κρανίου μπορεί να είναι καλοήθεις ή νεοπλασματικοί. Προέρχονται από τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς (υπόφυση, μήνιγγες, νευρικές δομές) και τους εξωκράνιους ιστούς (ρινική κοιλότητα, ρινοφάρυγγας, παραρρίνιοι κόλποι). Τέτοιοι όγκοι είναι:

Πριν Μετά

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός