Ογκολογία εγκεφάλου

Νευροχειρουργική Ογκολογία Εγκεφάλου

Η Νευροχειρουργική Ογκολογία αντιμετωπίζει πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους εγκεφάλου.

Η εμπειρία, η άριστη γνώση της ανατομίας, η εξειδίκευση στις νέες χειρουργικές τεχνικές και άλλες υποβοηθητικές τεχνολογίες, αποτελούν προϋπόθεση για έναν Νευροχειρουργό που αναλαμβάνει ογκολογικές επεμβάσεις καθώς σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος είναι η χωρίς την πρόκληση περαιτέρω βλάβης, πλήρης εξαίρεση του όγκου, και μόνο αν αυτό δεν είναι εφικτό, η μέγιστη δυνατή εξαίρεση του όγκου, χωρίς την επιδείνωση της κλινικής και νευρολογικής κατάστασης του ασθενούς.

Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου

Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου, συνοψίζονται στα εξής:

Οι όγκοι αυτοί αφαιρούνται μικροχειρουργικά εάν βρίσκονται ανατομικά σε χειρουργικά προσπελάσιμο σημείο. Όταν η επιδείνωση της νευρολογικής και γενικής κατάστασης του ασθενούς είναι αναπόφευκτη, επιλέγεται η μερική αφαίρεση, ή η βιοψία με βελόνα και αναλόγως του αποτελέσματος της παθολογοανατομικής εξέτασης αποφασίζεται το περαιτέρω θεραπευτικό πλάνο.

Μεταστατικοί όγκοι εγκεφάλου

Οι δευτεροπαθείς (μεταστατικοί) όγκοι, αντιμετωπίζονται εφόσον οι όγκοι είναι προσβάσιμοι, αναλόγως με την πρόγνωση του πρωτοπαθούς όγκου, τον αριθμό των εστιών, την ηλικία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς, ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να την βελτιώσει και όχι να την επιβαρύνει. Για τους ασθενείς με μεταστατική νόσο είναι σημαντική η αγαστή συνεργασία με τον θεράποντα Ογκολόγο, στο πλαίσιο ενός Νευρο- Ογκολογικού Συμβουλίου.

Νέες χειρουργικές τεχνικές

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια με νέες τεχνικές που επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του όγκου. Τέτοιες τεχνικές είναι:

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός