Ολιγοδενδρογλοίωμα

Ολιγοδενδρογλοίωμα εγκεφάλου

Το ολιγοδενδρογλοίωμα αναπτύσσεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία σχηματίζουν τον υποστηρικτικό ιστό του εγκεφάλου και σπανίως της σπονδυλικής στήλης. Αφορούν σε περίπου το 4% των πρωτοπαθών όγκων και ανήκουν στην ομάδα των γλοιωμάτων  και έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα περισσότερα άλλα γλοιώματα. Συχνότερα είναι σε ενήλικες 25-45 ετών.

Τα αίτια που τα προκαλούν, τα συμπτώματα και ο τρόπος διάγνωσης, είναι αυτός των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (WHO) κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

Διάγνωση

Επι των συμπτωμάτων, διενεργείται Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου με εξειδικευμένες ακολουθίες (λειτουργική MRI, δεσμιδογραφία, φασματοσκοπία, κ.α). 

Είναι απολύτως απαραίτητη η παθολογοανατομική εξέταση του όγκου, είτε με στερεοτακτική βιοψία είτε κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του όγκου.  Ο μοριακός έλεγχος ο οποίος θα δείξει εξαλλαγή των γονιδίων IDH-1 και IDH-2, καθώς επίσης και απώλεια 1p/19q (διπλή διαγραφή των χρωμοσωμικών σκελών 1p/19q).

Θεραπεία του ολιγοδενδρογλοιώματος

Η θεραπεία του ολιγοδενδρογλοιώματος είναι πρωτίστως χειρουργική, με σκοπό να αφαιρεθεί όλος ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του όγκου χωρίς να κινδυνεύσουν οι ζωτικές εγκεφαλικές λειτουργίες. Πολύ συχνά λόγω της διάχυτης ανάπτυξης αυτών των όγκων ή πλήρης εξαίρεσή τους περιορίζεται από την άμεση γειτνίαση σε σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου και από την προσπάθεια να αποφευχθεί η πρόκληση συνοδού νευρολογικού ελλείμματος. 

Η πλήρης αφαίρεση του όγκου, συναρτάται με το μέγεθος και τη θέση του καθώς και τη χειρουργική εμπειρία του Νευροχειρουργού, σε εξειδικευμένες και σύνθετες τεχνικές παρακολούθησης των λειτουργιών του εγκεφάλου.

Η ακτινοθεραπεία που ακολουθεί έχει στόχο να εξαλείψει τυχόν εναπομείναντα κακοήθη κύτταρα, ενώ μπορεί να χρειαστεί και λήψη ήπιων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. 

Μετά τη θεραπεία ο ασθενής ελέγχεται περιοδικά με Μαγνητική Τομογραφία, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επαναληφθούν σε συνδυασμό, το χειρουργείο, η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία, σύμφωνα με το πόρισμα του Ογκολογικού Συμβουλίου (Νευροχειρουργός, Νευροακτινολόγος , Νευροακτινοθεραπευτής, κ.α.).  

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός