Στερεοτακτική βιοψία όγκων εγκεφάλου

Στερεοτακτική βιοψία όγκων εγκεφάλου

Η στερεοτακτική βιοψία όγκων εγκεφάλου, είναι η διαγνωστική επέμβαση που διενεργείται όταν μία μαγνητική ή αξονική τομογραφία, έχουν δώσει στοιχεία βλάβης τα οποία πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Η τεχνική της στηρίζεται στις εφαρμογές της Στερεοτακτικής Νευροχειρουργικής.

Υπάρχουν βλάβες των οποίων η εικόνα επιτρέπει μια σαφή διάγνωση. Υπάρχουν όμως και βλάβες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν για οριστική διάγνωση ακριβείας καθώς δεν μπορεί να υπάρξει σωστή εκτίμηση και θεραπεία, εάν δεν εξακριβωθεί η πάθηση. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όγκο ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε ιστοπαθολογική εξέταση για να οριστικοποιηθεί εάν είναι πρωτογενής ή μεταστατικός και να οριστικοποιηθεί ο τύπος του.    

Με την στερεοτακτική βιοψία, λαμβάνονται με εξαιρετική ακρίβεια, μικρά τεμάχια ιστού  από τον εγκέφαλο χωρίς τη διενέργεια μεγάλου χειρουργείου και με τον ασθενή να επιστρέφει σπίτι του σε ένα 24ωρο.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική ή με γενική αναισθησία και η διάρκεια της είναι περίπου 20-30’. Έχει ποσοστά επιτυχίας άνω του 96%. 

Πριν ο ασθενής τοποθετηθεί στον αξονικό ή τον μαγνητικό τομογράφο, εφαρμόζεται ένα  ειδικό στερεοτακτικό πλαίσιο στο κεφάλι του. Στη συνέχεια λαμβάνονται οι ακτινολογικές απεικονίσεις και γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί για το σχεδιασμό του χειρουργείου.  Ο Νευροχειρουργός, με τον ασθενή πλέον στο χειρουργικό τραπέζι με τον ασθενή και το κεφάλι του σταθεροποιημένο, μέσω μιας μικρής οπής μόλις μερικών χιλιοστών που διανοίγει στο κρανίο με τη χρήση του ειδικού στερεοτακτικού πλαισίου και την ενσωμάτωση των απεικονιστικών δεδομένων (αξονική και μαγνητική τομογραφία) ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με τη χρήση νευροπλοήγησης οδηγεί μία βελόνη στο ακριβές σημείο που πρέπει να ελεγχθεί και λαμβάνει δείγμα ιστού. Η βελόνη αποσύρεται, η οπή και η τομή κλείνονται και ο ασθενής αποχωρεί από το χειρουργείο.  

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός