Χειρουργική όγκων

Χειρουργική των όγκων της Σπονδυλικής Στήλης & του Νωτιαίου Μυελού

Η χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου στη Σπονδυλική Στήλη και στον νωτιαίο μυελό, έχει ως στόχο την ολική αφαίρεσή του και η αποκατάσταση της σταθερότητας της Σ.Σ με ταυτόχρονη προστασία της λειτουργίας των νευρικών δομών.

Με τις σύγχρονες νευροχειρουργικές τεχνικές, ιδιαίτερα με τη χρήση φθορισμού 5-ALA για την αφαίρεση του όγκου και με τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, αφαιρούνται πλέον πλήρως μέχρι και πρόσφατα όγκοι που θεωρούνταν ανεγχείρητοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πάντα εφικτό, διότι εξαρτάται απολύτως εξατομικευμένα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς.

Για τη χειρουργική αντιμετώπιση ενός ασθενούς, λαμβάνεται υπόψιν η γενική κατάσταση της υγείας του, ο τύπος και η εντόπιση του όγκου, εάν πρόκειται για πρωτοπαθή ή μεταστατικό, εάν έχει προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές κ.α, διότι κατά περίπτωση, μπορεί να έχει ασφαλέστερα αποτελέσματα κάποια άλλη μορφή ογκολογικής θεραπείας (ακτινοθεραπεία/ ακτινοχειρουργική και λιγότερο η χημειοθεραπεία). 

Οι καλοήθεις όγκοι στις περισσότερες περιπτώσεις αφαιρούνται πλήρως, κάτι που δεν είναι πάντα δυνατόν σε μεταστατικούς ή σε διηθητικούς ενδομυελικούς όγκους.

Επιπλοκές

Η χειρουργική των όγκων της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού, εγκυμονεί και κινδύνους που έχουν να κάνουν πρωτίστως με τη διήθηση των νευρικών δομών από τον όγκο. Επειδή ένα ποσοστό ασθενών μπορεί να αναπτύξει κάποια στιγμή παραπληγία ή τετραπληγία, αισθητικά ελλείμματα και διαταραχές στη λειτουργία των σφιγκτήρων, ο ιατρός είναι εκείνος που μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, να θέσει την ένδειξη της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης για τον κάθε ασθενή.

Στους μονήρεις μεταστατικούς όγκους Σπονδυλικής Στήλης πρέπει να επιδιώκεται αν είναι δυνατόν η πλήρης χειρουργική εξαίρεση.

Σε περιπτώσεις πολλαπλών μεταστάσεων η πρώτη επιλογή είναι η Ακτινοθεραπεία, θεραπευτική ή ανακουφιστική και το χειρουργείο περιορίζεται σε εκείνες τις βλάβες που μπορεί να προκαλούν νευρολογικές διαταραχές ή αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και έντονο άλγος.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός