Σύστημα παροχέτευσης υδροκέφαλου

Ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση της διαταραχής παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε περίπτωση υδροκέφαλου εξατομικεύεται αναλόγως με τα αίτια που προκάλεσαν τη συσσώρευση του εγκαφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) στον ασθενή, την ηλικία του, την γενικότερη κατάσταση της υγείας του, κ.α.. Είναι διαφορετική η θεραπευτική προσέγγιση μιας επείγουσας, από αυτή μιας χρόνιας κατάστασης.

Εάν ένας ασθενής εμφανίσει συμπτώματα οξέος υδροκέφαλου, με αιφνίδια επιδείνωση του επιπέδου συνείδησης και λήθαργο, τότε  η αντιμετώπιση περιλαμβάνει επείγουσα  τοποθέτηση εξωτερικής κοιλιακής παροχέτευσης. Δηλαδή, μέσα από μια πολύ μικρή οπή στο κρανίο (κρανιοανάτρηση) εισάγεται στον εγκέφαλο ένας ειδικός καθετήρας (σωληνάκι) που παροχετεύει το πλεονάζον υγρό από τις κοιλίες του εγκεφάλου και το διοχετεύει έξω από το σώμα του ασθενούς σε ένα ειδικό σύστημα παροχέτευσης.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.

Εμφυτεύσιμα συστήματα παροχέτευσης με παρεμβαλόμενη βαλβίδα υδροκεφάλου

Τα συστήματα των βαλβίδων υδροκεφάλου είναι αποτελεσματικά και δοκιμασμένα. Η τοποθέτηση γίνεται ενδοεγκεφαλικά και υποδόρια και μετά το χειρουργείο κανένα τμήμα του εμφυτευμένου συστήματος παροχέτευσης δεν είναι ορατό.

Το σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ, έχει τα ακόλουθα τμήματα:

Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι μπορεί να τοποθετηθεί οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση με βαλβίδα ρυθμιζόμενης ή σταθερής ροής, η οποία παροχετεύει από τον υπαραχνοειδή χώρο της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Το χειρουργείο είναι εύκολα ανεκτό και όταν οι ενδείξεις τηρούνται προσεκτικά έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η επέμβαση διαρκεί 30΄-60΄ λεπτά. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής κινητοποιείται σταδιακά. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος. Η συνολική παραμονή στην Κλινική, είναι διάρκειας  2-3 ημερών.

Η τοποθέτηση του συστήματος παροχέτευσης, έχει σπάνια επιπλοκές:

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός