Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές Σ.Σ & Ν. Μ

Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης & Νωτιαίου Μυελού

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης που εφαρμόζει ο Νευροχειρουργός Δρ. Ν. Καραγεώργος, ενσωματώνουν όλη τη σύγχρονη τεχνολογία της Νευροχειρουργικής. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους ειδικούς όγκους νωτιαίου μυελού.

Με τις τεχνικές αυτές διενεργούνται επεμβάσεις ελάχιστα τραυματικές λόγω των πολύ μικρών τομών, μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο επιπλοκών, λοιμώξεων και μετεγχειρητικού πόνου. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι μετά από ανοιχτή επέμβαση. Αναρρώνει και επιστρέφει στην καθημερινότητά του πολύ ταχύτερα. Είναι πολύ μικρότερη η απώλεια αίματος ή η ανάγκη μετάγγισης. 

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι:

Ωστόσο, καμία τεχνική δεν απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς. Η καταλληλότητα προκύπτει από τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά της πάθησης κάθε ασθενούς.

Η ελάχιστα επεμβατική νευροχειρουργική εφαρμόζεται με επιτυχία σε παθήσεις όπως:

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός