Πρωτοπαθείς όγκοι

Πρωτοπαθείς Όγκοι Εγκεφάλου

Πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου, χαρακτηρίζονται οι όγκοι οι οποίοι δεν αποτελούν καρκινική μετάσταση από άλλο μέρος του σώματος αλλά δημιουργούνται πρωτογενώς στον εγκέφαλο. Προσδιορίζονται ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων από τα οποία εξορμούν. Το 33% των πρωτογενών όγκων του εγκεφάλου, είναι γλοιώματα, δηλαδή, προέρχονται από τα κύτταρα της γλοίας (του ιστού που περιβάλλει και στηρίζει τα νευρικά κύτταρα) του εγκεφάλου.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.

Για την ανάπτυξη όγκων στον εγκέφαλο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα αίτια. Ως παράγοντες αυξημένου κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί η ιονίζουσα ακτινοβολία, η χρήση κινητών τηλεφώνων σε απευθείας επαφή, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η επαγγελματική έκθεση σε συγκεκριμένους χημικούς παράγοντες ή σε μαγνητικά πεδία και σπάνια, η οικογενής προδιάθεση.

Συμπτώματα όγκου εγκεφάλου

Τα συμπτώματα ενός όγκου εξαρτώνται από το μέγεθος, τον τύπο και την εντόπισή του. Διαφέρουν εάν πιέζει νεύρα ή βλάπτει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ή εάν ο όγκος εμποδίζει τη φυσιολογική ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ή όταν η αντίδραση του εγκεφάλου στη δημιουργία του όγκου δημιουργεί οίδημα (συγκέντρωση υγρού εντός του εγκεφαλικού ιστού). 

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:

  • Έντονος πονοκέφαλος,
    κυρίως κατά τις πρωϊνές ώρες
  • Ναυτία και έμετος
  • Διαταραχή λόγου, όρασης, ή ακοής
  • Προβλήματα στην ισορροπία ή τη βάδιση
  • Διαταραχές στη μνήμη, στη διάθεση, στην ικανότητα συγκέντρωσης και αλλαγή της προσωπικότητας
  • Αιμωδίες (μούδιασμα, μυρμήγκιασμα) σε χέρια ή πόδια, πάρεση (αδυναμία) σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες, μυϊκοί σπασμοί ή επιληπτικές κρίσεις

Διάγνωση όγκων εγκεφάλου

Επιπλέον της λήψης πλήρους ιστορικού και της κλινικής εξέτασης (έλεγχος επιπέδου συνείδησης, όραση, ακοή, δύναμη, αντανακλαστικά, συνέργεια των μυών), αναλόγως των συμπτωμάτων, διενεργούνται:

Επειδή η κατηγοριοποίηση του όγκου δεν μπορεί να προκύψει από τις απεικονιστικές εξετάσεις είναι απολύτως αναγκαία η λήψη δείγματος του όγκου.

Ταξινόμηση πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου

Η ταξινόμηση των όγκων του εγκεφάλου γίνεται μετά τη βιοψία και τη μικροσκοπική απεικόνιση, την ιστοχημική και ανοσοϊστοχημική καθώς και την γενετική μοριακή εξέταση των κυττάρων.  Ακολουθείται συνήθως το σύστημα βαθμονόμησης της ταξινόμησης του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (WHO) που στην τελευταία αναθεώρηση χρησιμοποιεί πια το αραβικό σύστημα αρίθμησης:

Βαθμός 1:

Ο ιστός είναι καλοήθης, τα κύτταρά του είναι σχεδόν όμοια με τα φυσιολογικά και αναπτύσσονται αργά.

Βαθμός 2:

Ο ιστός είναι καλοήθης και τα κύτταρά του ομοιάζουν λιγότερο με τα φυσιολογικά και έχουν αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού.

Βαθμός 3:

Ο κακοήθης ιστός αποτελείται από κύτταρα που είναι πολύ διαφορετικά από τα φυσιολογικά και αναπτύσσονται ενεργά (ο παλιότερος όρος „αναπλαστικά“ δεν χρησιμοποιείται πια).

Βαθμός 4:

Ο κακοήθης ιστός περιέχει κυρίως ανώμαλα κύτταρα και αγγεία, ταχέως πολλαπλασιαζόμενα.

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι τα κύτταρα των όγκων βαθμού 1 και 2 φαίνονται περισσότερο φυσιολογικά και γενικά αναπτύσσονται βραδέως, σε σχέση με αυτά των όγκων βαθμού 3 και 4, ενώ με την πάροδο του χρόνου ένας καλοήθης ή χαμηλής κακοήθειας όγκος μπορεί να μετατραπεί σε υψηλής, κυρίως στους ενήλικες.

Τύποι πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου

Α) Γλοιώματα, γλοιονευρωνικοί όγκοι και νευρωνικοί όγκοι

Αναλόγως με τον τύπο των κυττάρων από τα οποία εξορμούν οι όγκοι αναγνωρίζονται στην τελευταία αναθεώρηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έξι „οικογένειες“ των γλοιωμάτων, των γλοιονευρωνικών όγκων και των νευρωνικών όγκων, οι οποίες είναι:

Β ) Όγκοι του χοριοειδούς πλέγματος

Γ) Εμβρυονικοί όγκοι

Δ) Όγκοι της επίφυσης

Ε) Όγκοι των κρανιακών και νωτιαίων νεύρων

ΣΤ) Μηνιγγιώματα

Ζ) Μεσεγχυματικοί μη-μηνιγγοθηλιακοί όγκοι

Η) Μελανοκυταρικοί όγκοι

Θ) Αιματολυμφοειδικοί όγκοι

Ι) Όγκοι γερμινικών (βλαστικών) κυττάρων

ΙΑ) Όγκοι του εφιππίου

ΙΒ) Μεταστατικοί όγκοι

Θεραπεία πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και την ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου, την εντόπισή του στον εγκέφαλο, το μέγεθός του, την ύπαρξη κυττάρων του όγκου στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.  Οι πρωτοπαθείς όγκοι αντιμετωπίζονται με μικροχειρουργική εξαίρεση και αν είναι κακοήθεις συνήθως σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία. Η απόφαση για τη χειρουργική τους εξαίρεση,  λαμβάνεται σε συνάρτηση με τη θέση του όγκου, την κλινική συμπτωματολογία, τις υπάρχουσες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές και πάντα σε συνεργασία με τον Ογκολόγο και τον Ακτινοθεραπευτή στο πλαίσιο ενός νευρο-ογκολογικού συμβουλίου. Η χειρουργική επέμβαση – εφόσον είναι εφικτή – αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά συμπτώματα και τα πιθανά οφέλη σε σχέση με τους κινδύνους των διαφορετικών θεραπευτικών επιλογών. Άλλα κριτήρια είναι η ηλικία και η προεγχειρητική νευρολογική και γενική κατάσταση του ασθενούς. Εάν δεν είναι εφικτή η επέμβαση, εφαρμόζονται άλλες θεραπείες. Συχνά, αναλόγως του τύπου του όγκου, εφαρμόζονται συνδυαστικά με τη χειρουργική επέμβαση.  Το χειρουργείο πραγματοποιείται μέσω κρανιοτομίας με τον ασθενή υπό νάρκωση με γενική αναισθησία, ή με τον ασθενή σε εγρήγορση χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες προηγμένες χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζει ο Νευροχειρουργός Δρ. Ν. Καραγεώργος.  Η ακτινοθεραπεία καταστρέφει τα κύτταρα του όγκου προκαλώντας βλάβες που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό τους. Συνήθως εφαρμόζεται η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, ακτίνων χ ή πρωτονίων καθώς και η ακτινοχειρουργική, και χορηγείται συνήθως είτε συμπληρωματικά μετά τη χειρουργική επέμβαση ή σε ασθενείς που δεν είναι δυνατό να χειρουργηθούν. Υπάρχει τελευταία η δυνατότητα διεγχειρητικής χορήγησης ακτινοβολίας που φαίνεται σε κάποιους όγκους να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Χημειοθεραπεία από το στόμα ή ενδοφλέβια ή υπό μορφή ενθέματος στον εγκέφαλο με επέμβαση από τον Νευροχειρουργό.
Πριν Μετά
Πριν Μετά
Πριν Μετά

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός